Reklamace
Převzetí a reklamace

Při převzetí, prosím, zkontrolujte neporušenost obalu. Jakmile zásilku převezmete tak stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte to ihned na místě řidiči a sepište s ním protokol. V případě rozáhlejšího vnějšího poškození zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě do 14-ti dnů:


V souladu se zákonem 367/2000Sb má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů.

Tato možnost neslouží k vyzkoušení zboží a proto je nutné zboží vrátit nepoužité, v některých případech i nerozbalené.

Zboží na vyřízení reklamace, či odstoupení od smlouvy ve 14.ti denní lhůtě je nutno zasílat jen na adresu reklamačního skladu
Adresa:    

MDK obchod s.r.o.
Dělnická 395

Jičín
506 01

NEPOSÍLEJTE zboží na dobírku! Taková zásilka nebude převzata! Doporučujeme zboží pojistit. Ke zboží přiložte pořizovací doklad, průvodní dopis s informací, že se jedná o vrácení zboží do 14-ti dnů a nezapomeňte připsat i číslo vašeho účtu. Po doručení zásilky bude do 5-ti dnů provedeno schválení nároku na vrácení zboží a o jeho výsledku budete telefonicky, nebo emailem informováni.


Nárok na vrácení zboží zaniká:

  • Není-li dodržena 14-ti denní lhůta.
  • Není-li zboží v originálním obalu.
  • Není-li zboží kompletní
  • Je-li zboží nebo kterákoliv část jeho obalu či příslušenství jakýmkoliv způsobem poškozené, nebo nese známky používání.


V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Co je dobré vědět, když zboží vracíte:

Obal není nutný

Obal není sice předmětem koupě a ani součástí koupené věci. I přesto má Fotobezhranic.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  Náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nesmí dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít www.fotobezhranic.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování poplatků za nevhodný stav výrobku předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili na našem eshopu a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.